فشارسنج دیجیتال بازویی

720,000 تومان

نوع کاربری خانگی

فشارسنج دیحیتال بازویی سخنگو 

حافظه ذخیره نتایج بله

سنجش ضربان قلب دارد

تأمین انرژی از راه باتری

خرید مطمئن از طب تجارت صدرا 

توضیحات

نوع کاربری خانگی

فشارسنج دیحیتال بازویی سخنگو 

حافظه ذخیره نتایج بله

سنجش ضربان قلب دارد

تأمین انرژی از راه باتری

اطلاعات بیشتر

نوع کاربری

دیجیتال بازویی

مورد استفاده

خانگی

ضربان قلب

دارد

سخنگو

دارد

حافظه

دارد

فهرست